Voorwaarden voor plaatsing

 • Je wilt in een grote groep wonen.
 • Je wilt je  aanpassen en rekening houden met anderen.
 • Je voert samen met anderen de noodzakelijke corveetaken uit.
 • Je staat open voor dagbesteding, werkzaamheden in en om het huis en vrijwilligerswerk.
 • Je werkt op een positieve manier mee aan een leer- werktraject.
 • Je probeert werk te vinden.
 • Je wilt werken aan een positieve ontwikkeling en groei van jezelf.
 • Je bent clean, d.w.z. je gebruikt geen soft- en/of harddrugs of andere geestverruimende middelen.
 • Je bent niet (meer) betrokken bij criminaliteit in welke vorm dan ook.
 • Je gebruikt niet, of in zeer beperkte mate licht alcoholische drank en dat in overleg met de leiding.
 • Je levert geheel vrijwillig je mobiele telefoon in, of laat die bij familie achter. Bij ons is gebruik (behalve in uitzonderlijke situaties) niet toegestaan.