Exit

Het kan zijn, dat je tijdens je verblijf hier een gedragspatroon ontwikkelt waardoor je niet meer voldoet aan de voorwaarden.  Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Daar proberen we begrip voor te hebben, maar wanneer andere bewoners daarvan schade kunnen ondervinden, mogen en kunnen we dat niet toestaan. Onze regel is, dat je dan een gesprek hebt en een waarschuwing krijgt.  Van dat gesprek wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Ook worden dan afspraken met je gemaakt om het patroon te doorbreken.  Bij herhaling volgt opnieuw een gesprek met een officiële, schriftelijke waarschuwing. Wanneer je opnieuw in herhaling valt, moet je vertrekken.

Natuurlijk houden we in dit alles rekening met je persoonlijke omstandigheden en de situatie waarin je verkeert. Wanneer er wel een exit mocht volgen, helpen we je om een andere plaats te vinden.  Je eigendommen kunnen we drie maanden in opslag bewaren. Kom je ze binnen deze termijn niet ophalen, dan moeten we ze verwijderen. Uiteraard hopen we, dat het niet tot deze vervelende maatregelen hoeft te komen. En bij een goede motivatie van jouw kant hoeft dat ook niet.