De kosten

Naast de huur en de borg zijn er nog een aantal kosten die door de bewoners zelf moeten worden betaald. Dit zijn de ziektekostenverzekering, de WA-verzekering, eventueel een inboedelverzekering en een uitvaartverzekering. De hoeveelheid zakgeld per week hangt af van het inkomen of de uitkering die iemand heeft.  Dit betekent ook, dat iemand een inkomen of een uitkering moet hebben om op de Edsersheerd te kunnen wonen. Met alleen een bijstandsuitkering is het niet altijd eenvoudig om de totale kosten op te kunnen brengen.