Aanmelden

Aanmeldingsprocedure: 
Wanneer iemand een verzoek tot opname in de Edsersheerd heeft gedaan en er is plaats, volgt een intakegesprek, al dan niet met een begeleider van de aanvrager er bij. Je kunt het huis en de kamer die eventueel beschikbaar is bekijken en we bespreken de praktische zaken met elkaar. Daarna volgt er een bedenktijd voor beide partijen waarin een beslissing wordt genomen over het al dan niet plaatsen. 

Vaak worden bewoners bij ons aangemeld via een maatschappelijke instelling, zoals MEE, stichting Terwille, Jeugdzorg enzovoort. 
Het is een voordeel dat iemand die zich aanmeldt, bij een dergelijke instantie is aangesloten of in behandeling is. Op die manier is een goede behandeling buitenshuis ook beter gewaarborgd.  Dit kan ook belangrijk zijn bij het aanvragen van uitkeringen, onderzoeken of scholing en werk. 

Als particuliere instelling kunnen we niet behandelen en laten dat ook graag over aan professionele instellingen zoals maatschappelijk werk, Terwille verslavingszorg e.d. 
Wanneer iemand zich als particulier aanmeldt, kan het zijn dat we je verzoeken om professionele hulp in te schakelen voor je problemen.