Visie & Missie

Onze visie en missie:     Ons bestaansrecht!

De visie van het team van de Edsersheerd is, dat we een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het bieden van hulp aan kwetsbare groepen mensen in onze samenleving. 

Elk mens is een unieke persoonlijkheid met eigen gaven en talenten die ontwikkeld dienen te worden. Gebeurtenissen uit het verleden en andere omstandigheden kunnen deze ontwikkeling belemmeren, waardoor onze doelgroep, mannen vanaf 18 jaar, niet in staat is zelfstandig te wonen en/of voor zichzelf te zorgen. 

Het team van de Edsersheerd neemt deze belemmeringen voor een deel weg door het bieden van een veilige omgeving, waarin het aanbrengen van structuur, dagritme en het bieden van een zinvolle dagbesteding  onderdeel zijn van de begeleiding.