Doelen

Doelen van Edsersheerd begeleid wonen

  • veiligheid en geborgenheid voor de eigen bewoners creëren.
  • Persoonlijke ondersteuning en verzorging bieden waar dit nodig is.
  • Ondersteunen bij financiële, administratieve en huishoudelijke zaken.
  • Begeleiden bij leer- werktrajecten en andere vormen van scholing en onderwijs.   
  • Zoeken naar en bieden van een zinvolle dagbesteding.
  • Zorgvuldig verwijzen naar professionele hulpverleningsorganisaties