Dagbesteding

Eén van de begeleidingsaspecten is het activeren van de bewoners d.m.v. vormen van dagbesteding en kleinschalige projecten. Het gaat hier om een structurele tijdsbesteding met een duidelijk doel nl. zingeving en actieve betrokkenheid. Bij het uitvoeren van deze projecten ligt de nadruk op de persoonlijke groei en ontwikkeling van de deelnemers. We bieden diverse cursussen aan, we begeleiden mensen in een leer- werktraject en proberen een beschermde of reguliere arbeidsplaats voor mensen te vinden.  Wie dit nog niet kan, krijgt binnen de projecten een zinvolle dagbesteding met waardevol werk. 
De invulling hiervan wordt gerealiseerd op werkplekken die buiten de woon- en verblijfplaats zijn gelegen.
Momenteel draait een succesvol tuinbouwproject in een grote kas.
Daarnaast hebben we een houtkloverij, waar het hout dat we uit ons toegewezen bospercelen halen, gekloofd en opgeslagen wordt. Ook leggen we ons tegen onkostenvergoeding toe op terreinonderhoud in de openbare ruimten en bij particulieren.
Deze activiteiten vallen allemaal onder het doel van stimuleren van de persoonlijke groei en ontwikkeling d.m.v. dagbestedingsactiviteiten.