begeleiding op maat

Wanneer iemand zich heeft aangemeld voor het begeleid wonen en een plaats heeft gekregen, wordt een zorgplan opgesteld. In dit zorgplan wordt kort de problematiek omschreven, de hulpvragen geformuleerd en een toekomstperspectief geschetst.

Ook worden er in overleg met de persoon in kwestie doelen geformuleerd waaraan hij kan gaan werken. Het zorgplan wordt besproken met alle betrokkenen, vastgesteld, ondertekend en voorzien van een evaluatiedatum.

Op deze wijze wordt in een cyclisch proces gewerkt aan de realisatie van de doelen.

Ook zijn we op deze manier in staat om zorg op maat te bieden voor elke bewoner die in onze instelling verblijft.

 

Begeleidingsaspecten concreet:

Het loon of je uitkering komt op je eigen bankrekening, waarbij de twee basisbegeleiders een machtiging hebben voor het beheren van je financiën. Dit is alleen het geval wanneer je zelf geen beheer hebt over je geld.

Per maand wordt een bedrag overgemaakt naar je zakgeldrekening voor etensgeld, zakgeld en eventueel iets extra’s. De rest blijft op je rekening om de vaste kosten te kunnen betalen en om misschien wat te kunnen sparen.

Wanneer je schulden hebt, wordt met de schuldeisers een regeling getroffen, zodat je elke maand dat je bij ons woont, een gedeelte van je schuld kunt aflossen.

Wanneer dit niet mogelijk is, gaan we naar de kredietbank voor een schuldsanering.

Wanneer je moeite hebt met het schrijven van brieven of het invullen van formulieren, word je daarbij geholpen.

Ook letten we er op dat je jezelf niet verwaarloost door een slechte hygiëne of door geld uit te geven aan zaken die schadelijk zijn voor jou.

We ondersteunen je bij het schoon en opgeruimd te houden van je kamer en we stimuleren je om jezelf en je kleding fris en netjes te houden.

Je krijgt ondersteuning bij het zoeken naar een opleiding, werk en/of bezigheden.

Ook kun je je hobby’s uitoefenen op de Edsersheerd.

Wanneer je maatschappelijke en/of psychische hulp nodig hebt, kunnen wij dat voor je regelen. We gaan dan ook met je mee.

Diverse vormen van behandeling in het kader van geestelijke gezondheidszorg, waaronder psychiatrische behandeling wordt door externe, professionele organisaties (Lentis, stichting Terwille, stichting “In de Bres”) uitgevoerd. 

Kwaliteitverandwoording Edsersheerd beschermd en begeleid wonen.pdf