Onze bewoners

Op de Edsersheerd wonen alleen mannen vanaf 18 jaar. De keuze hiervoor heeft te maken met de specifieke persoonlijke situatie waarin de bewoners zich bevinden en de diverse problemen waarmee de bewoners te maken hebben.

De bewoners van de Edsersheerd hebben elk hun eigen problematiek. Waar de één moeite heeft met het leggen van sociale contacten, heeft een ander ondersteuning nodig bij het op orde brengen van zijn financiële situatie.

De één heeft begeleiding nodig bij het schoon en netjes houden van zijn kamer en de ander heeft ondersteuning nodig bij zijn persoonlijke moeiten.

Omdat we geen instelling zijn waar we behandelen, werken we nauw samen met instanties die onze bewoners waar nodig, de juiste hulp kunnen bieden en ons in de begeleiding ondersteunen en adviseren.

Er kunnen veel redenen zijn waarom iemand beter op zijn plaats is in een situatie van begeleid wonen:

  • Thuis wonen is niet mogelijk i.v.m. slechte onderlinge verhoudingen (ruzie enz.)

  • Door overlijden van de ouders is er geen opvang meer.

  • Na bijv.een scheiding van ouders kan iemand niet meer thuis wonen

  • Soms zijn schulden zo hoog opgelopen, dat begeleid wonen een tussenstation is om hier uit te komen.

  • Een enkele keer zijn ouders te oud om nog voor hun zoon te kunnen zorgen.

  • Vaak wordt iemand doorverwezen door een instantie.