Maatschappelijke betekenis

Naast het bieden van woonruimte aan mensen die niet in staat zijn zelfstandig te functioneren, hebben we ook oog voor kwetsbare mensen in onze omgeving. In de praktijk betekent dit, dat de kwaliteiten van ons team ingezet worden ten behoeve van mensen in onze maatschappelijke omgeving die (al dan niet tijdelijk) in een afhankelijkheidspositie terecht komen. Onze sociaal psychisch verpleegkundige kan een eerste lijns- ondersteuning geven bij psychische problemen. Het gaat dan niet zozeer om behandeling dan wel om een eerste opvang, een luisterend oor en  doorverwijzing naar professionele hulp. Mensen in onze omgeving die (tijdelijk) niet in staat zijn voor hun eten te zorgen, kunnen aankloppen bij de Edsersheerd. In overleg is het mogelijk gebruik te maken van de faciliteiten m.b.t. voedselverstrekking vanuit de keuken van de Edsersheerd. 

In het kader van de WMO kunnen bewoners van de Edsersheerd vanuit de stichting Spectraheerd (dagbestedingsactiviteiten) ondersteunende werkzaamheden bij ouderen verrichten als het gaat om bijvoorbeel tuinonderhoud. 
De gemeente kan een beroep doen op bewoners bij eenvoudige beheerstaken in de openbare ruimten of gebouwen. Met betrekking tot veiligheid worden regelmatig veiligheidscursussen aangeboden (VCA) en heeft de Edsersheerd een AED aangeschaft, die ook ter beschikking wordt gesteld aan  buurtbewoners in geval van nood.