Een stukje historie

De Edsersheerd is aan het eind van de negentiende eeuw door de gemeente Slochteren  als “Het armenhuis van Slochteren” gebouwd. Mensen die zichzelf niet konden handhaven, werden in dit huis door de gemeente opgevangen en geholpen. In de dertiger jaren verschoof de functie meer naar een verzorgingstehuis. Met de bouw van een nieuw verzorgingshuis ‘t OlderLoug aan het Slochterdiep kwam er een einde aan de functie van het gebouw aan de Stichtinglaan. In de jaren daarna heeft het meerdere functies gehad, o.a. als hotel-restaurant en kamerverhuur. In de jaren ’80 van de vorige eeuw hebben Piet en Ina Keijzer de Edsersheerd overgenomen en hebben met de partyschuur Edsersheerd hun brood verdiend en meerdere activiteiten tot ontwikkeling gebracht, waarbij het begeleid wonen als een nevenactiviteit begon en pas eind jaren negentig hoofdactiviteit werd.

In 2008 hebben Harold en Agnes Helmens de Edsersheerd van Piet en Ina Keijzer overgenomen en het begeleid wonen verder uitgebouwd.